• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Iedere school heeft een bij de wet geregelde raad die mede iets te zeggen heeft over het beleid dat door de directie en team wordt ontwikkeld. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een achttal leden: vier vanuit de ouders en vier vanuit het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. In de artikelen 10 tot en met 14 van de Wet medezeggenschap scholen (WMS) wordt precies aangegeven welke bevoegdheden de raad heeft en op welke terreinen van beleid ze advies dan wel instemming mag/moet geven. Natuurlijk kan de MR ook zelf beleid agenderen.

Medezeggenschap vraagt van de leden van de MR betrokkenheid bij het onderwijs en alles wat daar mee te maken heeft. Het vraagt tevens om vertrouwen en overleg, om visie, deskundigheid en bereidheid tot samenwerken. De raad vergadert ongeveer 8 keer per jaar met de directeur van de school.

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur (vanaf 19.15 uur inloop).

Data staan vermeld in de kalender, de Lukasinfo en in ieder maandoverzicht.

Ouders die een MR-vergadering willen bijwonen, moeten zich minimaal 48 uur van te voren aanmelden via medezeggenschap@stlukas.nl

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl